BIGOUTLET.BG собственост на дружество “СТОЙЧЕВ И СИНОВЕ” ООД, регистрирано с ЕИК 115173297 и ДДС номер: BG115173297 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, УЛ.КОМАТЕВСКО ШОСЕ, 72, наричано по-долу “ПЛАТФОРМАТА”.

ПЛАТФОРМАТА гарантира сигурността и конфиденциалността на предоставените данни и предавани чрез електронната ни система.

Данните и личната информация, предоставена от Клиенти, се използват от ПЛАТФОРМАТА за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с Клиентите относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.

Също така, ПЛАТФОРМАТА използва тези данни и информация за подобрение на онлайн магазина и платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на Платформата, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за Платформата.

ПЛАТФОРМАТА запазва всякаква информация, поставена на Платформата или изпратена по друг начин от Клиенти и я съхранява в срок от 12 месеца.

Повечето от личните данни са предоставени от Вас, когато регистрирате Вашия акаунт в ПЛАТФОРМАТА, за търсене на продукти в Платформата, когато осъществявате поръчки или изпращате съобщения, когато участвате в игри, промоции или попълвате формуляр, или тогава, когато общувате със служители на ПЛАТФОРМАТА.

Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице; такава е информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална.

Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

Данните, които Вие предоставяте, са: име, презиме, адрес , имейл адрес и телефонен номер, име на получателя на поръчката (адреси и телефонни номера) и финансови данни.

Една серия от данни са събрани в автоматичен модул от ПЛАТФОРМАТА, като например Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютъра в Интернет; логин; e-mail адрес; парола; информация за вашия компютър и за методи за свързване, като видът на браузъра и версия на операционната система; данни, които понякога се комбинират с подобна информация, събрана от други клиенти с цел да създава функции, като например „Най-добре продавани“; URL (Uniform Resource Locator) пълно време (включително датата и часа), броя на бисквитките; визуализирани или търсени продукти; както и всякакъв използван телефонен номер за свързване с нашите оператори.

Също така, ПЛАТФОРМАТА може да използва данни за браузъра, като бисквитки, бисквитки Flash или други подобни данни, събрани чрез определени части на Платформата за предотвратяване на измами и други цели.

Когато посетите Платформата и използвате нашите продукти, или посетите уебсайт, където ПЛАТФОРМАТА публикува реклами, съдържание или анализи, ПЛАТФОРМАТА може да постави бисквитки във вашия уеб браузър. Един модул бисквитки е ниско количество съхранена информация на компютъра с цел да идентифицира браузъра по време на взаимодействие с уеб сайтове. Модулите бисквитки могат да бъдат използвани с цел съхраняване на елементи, като идентификатори или потребителски предпочитания. Един уеб сайт може да постави модул бисквитки за съхраняване в браузъра, ако настройките на браузъра позволяват това. Един браузър може да позволи на определен уеб сайт да има достъп до модулите бисквитки и да откаже такъв достъп на други сайтове.

ПЛАТФОРМАТА може да използва модули бисквитки и за други цели, включително за:

Достъп до информация, когато влизате, за да предостави персонализирано съдържание, за да съхрани последната визуализирана страница на един продукт и подходящо съдържание спрямо Вашите интереси

Вътрешен анализ, предоставен от клиента

Извършване на научни изследвания с цел подобряване на съдържанието, на продуктите и услугите на ПЛАТФОРМАТА.

Подкрепа на мерките за сигурност, като например изискването на повторно влизане за един продукт или услуга на ПЛАТФОРМАТА, след изтичането на определен период от време

Помагане за идентифициране на някои потенциални измамни дейности

Можете да конфигурирате браузъра за достъп на всички модули бисквитки, за отхвърляне на всички модули бисквитки или да Ви информираме тогава, когато е поставен модул бисквитки. Браузърите се различават помежду си, и поради това Ви молим да се обърнете към менюто „Помощ“ на вашия браузър, за да научите начина за промяната на бисквитки.

ПЛАТФОРМАТА събира лични данни от други източници, например, без ограничения, посетените страници на някои трети страни, които управляват операции в co-branding, чрез реклами или по друг начин; данни, период на търсене и събраните резултати вследствие на търсене в уеб търсачки, включително платеното съдържание.

Достъпни на Платформата данни, като: актуализирана информация за последните поръчки, информация за лична идентификация (включително име, имейл адрес, парола, предпочитания за комуникация и рекламни предпочитания), предложения (включително история на Последно разглеждани продукти, опитът на взаимодействие с Платформата, преди да потвърдите поръчка, както и предпочитания).

Информацията с личните данни на Клиентите са важен компонент от дейността нa ПЛАТФОРМАТА.

Чрез регистрирането в Платформата, извършване на Поръчка и попълването на формуляри с лични данни, Клиентите декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на ПЛАТФОРМАТА и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от ПЛАТФОРМАТА .

Маркетинг дейности чрез получаването на информационни или търговски съобщения (оферти, промоции, рекламни и маркетингови съобщения на ПЛАТФОРМАТА) на предоставените имейл адреси и телефони от ПОТРЕБИТЕЛИ и КЛИЕНТИ;

Участие в конкурси, промоции;

Изпращане на нетърговски или административни съобщения

Необходими вътрешни статистики за подобряване на предоставените качества на услуги и изображението на Платформата и за създаване на нови характеристики, елементи, промоции, функциониране и нови услуги;

За да осигури достъпа до ограничени раздели на Платформата;

Пазарни изследвания;

Следене на продажбени данни.

Права за интелектуална собственост

Съдържанието на тази Платформа, формата, текстът, графиката, лого, бутоните, иконките, изображенията, аудио файлове, цифрови изтегляния, компилации на данни и софтуер, са собственост на ПЛАТФОРМАТА, неговите представители или неговите доставчици на съдържание и са защитени от законите на България, както и международните закони за авторското право и базите данни.

Всички материали, включени в тази Платформа (съдържание), са собственост на ПЛАТФОРМАТА.

Политика за конфиденциалност и поверителност

ПЛАТФОРМАТА разбира значението на поверителностат на вашите лични данни. При всяка транзакция осигуряваме сигурността на данните на всички Клиенти и гарантираме, че Вашите лични данни са защитени.

Съветваме ви да:

Пазите паролата си!

Не предоставяйте паролата си на никого! Лице, което знае паролата Ви, има достъп до акаунта Ви и Вашите лични данни..

Избягвайте използването на същата парола за различни акаунти!

Ако ползвате обществен компютър (напр. в библиотека или Интернет кафене), винаги се уверявайте, че сте излезли от акаунта си, преди да си изключите компютъра;

Често сменяйте паролата!

Не разгласявайте лична информация!

ПЛАТФОРМАТА не изисква по телефона или по и-мейл да разкриете паролата на акаунта си за използване на Платформата или номера на кредитната/дебитната си карта. ПЛАТФОРМАТА няма да изисква по телефона да разкриете данните от Вашата банкова сметка или друга лична информация. Всяко подобно искане съответно по телефона или по имейл трябва да бъде игнорирано.

Ако някой отправи към Вас подобно искане, моля, обърнете се към ПЛАТФОРМАТА.

Идентифицирайте фалшивите имейли (фалшификация или измама).

Автентичните имейли на ПЛАТФОРМАТА са тези, изпратени чрез електронна поща от адреси, завършващи на “@bigoutlet.bg”

Не са автентични имейли от ПЛАТФОРМАТА, които изискват лична информация, или тези, които Ви насочват към сайт, различен от www.bigoutlet.bg

Някои съобщения съдържат линкове към сайтове, които Ви насочват към друг сайт, въпреки че в URL има думата “bigoutlet“. Ако плъзнете мишката върху линка много пъти, можете да видите, че URL-ът е различен от използвания URL за идентификация и за свързване към сайтове, притежавани от ПЛАТФОРМАТА.

Потребителски профил

ПЛАТФОРМАТА ви препоръчва да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате/използвате Платформата, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. В този смисъл при всеки достъп/използване на Платформата посредством акаунта (потребителско име и парола) Вие поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването на този акаунт.

Чрез влизането/използването на Платформата Клиентите се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита от трети лица.

Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба/злоупотреба при използване на Вашия акаунт, Ви препоръчваме веднага да ни информирате.

Когато се регистрирате в Платформата, информацията, която ни предоставяте трябва да е коректна и пълна. Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност за всички Ваши изявления/записи/ фалшиви данни.

ПЛАТФОРМАТА си запазва правото да откаже на който и да е Клиент достъп до Платформата, да закрие акаунт или да анулира Поръчки, включително потвърдени поръчки.

Също така, достъпът до Платформата може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжката й или въвеждане на нови дейности или услуги.

ПЛАТФОРМАТА ще положи всички усилия да осигури достъп до Платформата без прекъсвания при електронно предаване и без грешки. Въпреки това, поради естеството на Интернет, непрекъснатият достъп и липсата на грешки не могат да бъдат гарантирани.

Право на отказ от информираност

Следвайки Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 Вие имате право на отказ по всяко време на денонощието.

ПЛАТФОРМАТА приема заявките за отказ и се задължава в срок от 12 (работни) часа да осъществи и реализира заявените действия.

ПЛАТФОРМАТАсчита отказа за осъществен в момента на задаването.

ПЛАТФОРМАТА е длъжена да изпрати заявената информация в рамките на 12 (работни) часа.

Съгласно регламента, Вие имате следните права:

Право на достъп до личните си данни – това право Ви дава възможност да заявите проверка на информацията, която съхраняваме за Вас и/или да я получите във файл, които да съхранявате.

Право да бъдете забравени – това право Ви дава възможност да заявите, че желаете съхраняваните от нас лични данни да бъдат тотално изтрити.

Право да получите обяснение, къде, кога, какви условия, споразумения и политики сте приели и на какво основание съхраняваме данните Ви.

Запитавния и заявления може да направите по всяко време на и-мейл адрес: bigoutlet@abv.bg, през контактната форма на сайта ни или в работно време на телефон: +359 888 381704